تاریخچه

بی شک صنعت حمل و نقل هوایی به عنوان یکی از زیرساخت های توسعه نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی دارد و محرک تولید و سرمایه گذاری می باشد . هواپیمایی تفتان با هدف رشد و توسعه فرهنگی و اقتصادی استان سیستان و بلوچستان در سال 1381 در منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار به ثبت رسید و با خرید دو فروند Fokker 50 کار خود را آغاز نمود.

پس از مدتی به علت مشکلات غیرقابل پیش بینی فعالیت این شرکت متوقف گردید تا اینکه در سال 1391 و با واگذار شدن شرکت به سرمایه گذار جدید مجدداَ فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت در حال حاضر با در اختیار داشتن 5 فروند هواپیما ( 2 فروند Fokker و 3 فروند MD ) و مجوزهای پروازی آماده شروع مجدد فعالیت خود می باشد.